Home > 커뮤니티 > 벼룩시장
 
꾸준히 하는만큼 고수익 벌어가는일(투잡,주부,초부가능)
글쓴이   머찐맘   날짜   17-01-25 22:34   조회   1046
링크   http://blog.naver.com/gmldhr8117 (317)
링크   http://hello-dm.kr/281962 (296)

▣간단한 컴퓨터 활용업무 (자료글 복사 + 붙여넣기)
▣ 하루 2~3시간
▣ 당일수당지급
▣ 주부/대학생/직장인/취업준비생 모두 가능
▣ 20세 이상 누구나 가능
            ↓↓ 아래 홈페이지(상세업무내용) 참조 ↓↓
            http://blog.naver.com/gmldhr8117